Hytter

Vi har lang erfaring med bygging av hytter og kan garantere kvalitetsmessig utført arbeid. La oss være med på å skape ditt fremtidige lille paradis.

Ditt lille paradis

La oss være med på å skape ditt fremtidige lille paradis.

Eger Bygg AS er også til enhver tid interessert i nye tomteområder til boliger eller fritidsboliger og har etter mange års erfaring gode forutsetninger til å gi grunneiere gode betingelser og en trygg omsetning av deres eiendom.