Rehabilitering

Vi har mye kunnskap om eldre og nye boliger. Vi vil bruke vår kunnskap til å hjelpe deg å rehabilitere ditt hjem. Det blir like bra som nytt, samtidig som vi ivaretar den originale stilen på huset.

Våre tømrere har lokal tilknytning med mye erfaring innen boligbygging. Det er ansatt 9 tømrere hvor to av dem er lærlinger. Vi har vært stolt lærebedrift helt siden Eger Bygg ble stiftet.Fremover ser vi at det blir stadig viktigere å posisjonere oss korrekt i markedet når det kommer til å få gode tomter i takt med en stadig mer bevisst kundemasse, hvor prosjekteringen og reguleringen gir tidsriktige boliger.

Det har vært lite fokus på oppføring av eneboliger på andres tomt, men for å spre oss mer ut i markedet vil vi fokusere på å få mer fotfeste innen dette området.Med dette ser vi frem til spennende og utfordrende tider, hvor vi mener vi sitter på den kompetansen og erfaringen som skal til for at vi kan få til dette og fremdeles levere arbeid av god kvalitet og som avtalt.